Kruimelpad

Joomla! wordt normaalgesproken in de Engelse taal geïnstalleerd maar er zijn vertalingen van de interface, voorbeelddata en helpvensters beschikbaar in meerdere talen. Een daarvan is Nederlands, de vertaling wordt verzorgt door het Dutch Translation Team terwijl de helpvensters via JoomlaCommunity geladen worden. JoomlaCommunity en het Dutch Translation Team zijn geregistreerde vertaalpartners van Joomla! Ook dit gelokaliseerde pakket met de Nederlandse voorbeelddata is ontwikkeld door het Dutch Translation Team.

Vertalingen van de interface kunnen geïnstalleerd worden via extensiebeheer in het beheergedeelte en worden dan ingesteld in taalbeheer. Hier kunt u niet alleen de interfacetaal instellen maar ook talen aanmaken voor de inhoud.

Wanneer meerdere talen geïnstalleerd zijn en als inhoudstaal zijn gepubliceerd kunt u gebruik maken van de plugin taalfilter en de module taalselectie. Deze dienen altijd tegelijkertijd gebruikt te worden. Door meertalige inhoud aan te maken en de taal in te stellen in artikelen, menu-items of modules, en door de instructies te volgen voor het instellen van de taalselectie module en de plugin taalfilter kunnen bezoekers van uw website een taalselecteren waarin zij de website willen bekijken. Standaard zijn de taalselectiemodule en de taalfilterplugin gedeactiveerd.

In deze voorbeelddata is een Engels en een Nederlands deel als taal ingesteld. Wanneer u de taalselectiemodule en de taalfilterplugin activeert en de website bekijkt krijgt u een indruk van deze functionaliteit. Voor beide talen zijn standaard startpagina's ingesteld.